Aby skutecznie sprzedawać w świecie nowych technologii, firmy muszą odnaleźć balans między wykorzystywaniem nowych narzędzi a zachowaniem ludzkiego wymiaru sprzedaży. Walce o rozproszoną uwagę klienta sprzyjają spersonalizowane doświadczenia, które możesz coraz taniej i łatwiej automatyzować. Z drugiej strony rośnie też rola handlowców. Rozwijają oni swoje sieci kontaktów i pielęgnują relacje sprzyjające zakupom poprzez współtworzenie wartości wraz z klientem.

Jednym z najważniejszych nowych źródeł przewagi jest integracja sprzedaży, marketingu i obsługi klienta. Zwiększ kooperację tych funkcji biznesowych, by dzięki nowemu podziałowi pracy zwiększać lojalność i zyskowność klientów. Kluczowym obszarem budowania lojalności klientów jest dostosowanie do nich oferty wartości oraz jej skuteczne dostarczenie.

PODCZAS TEJ SESJI:

  • odkryj, co w dzisiejszych realiach utrudnia nawiązywanie trwałych relacji z klientami
  • dowiedz się, które z tradycyjnych narzędzi budowania lojalności przestały działać i jak odzwyczaić od ich stosowania handlowców
  • poznaj 5 nowych czynników o decydującym znaczeniu dla współczesnych klientów, by uwzględnić je w swojej ofercie
  • zwiększ wartość klientów w B2B i B2C dzięki nowemu podejściu do identyfikacji źródeł wartości dla klienta i dostosowywaniu do nich oferty
  • zbuduj wartość w procesie sprzedaży, niwelując transakcyjne podejście klientów do zakupów i trwale przywiązując ich do swojej oferty

Eric Almquist

Wybitny doradca z zakresu zarządzania i strategii sprzedaży od trzydziestu lat wspierający wiodące firmy na świecie. Obecnie pełni funkcję partnera w uznanej na świecie firmie konsultingowej Bain & Company oraz globalnego szefa działu Customer Insight.
Prowadził projekty w branżach usług finansowych, telekomunikacyjnych, nowych technologii i elektrycznej. Pomaga firmom skuteczniej docierać do klientów z ofertą, poprawiać ich doświadczenia i zwiększać ich lojalność. Publikuje m.in. w „Harvard Business Review”, „Marketing Management”, „Journal of Brand Management”.