Zgłoś udział

W imieniu firmy:

Opłata za jednego uczestnika
Zgłaszam do udziału w programie osobę:

Przez złożenie niniejszego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy o członkostwo w Klubie Elite Sales Program. Warunkiem członkostwa w Klubie Elite Sales Program jest wpłata całości opłaty w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia. Do umowy zastosowanie ma regulamin dostępny pod adresem www.hbrp.pl/regulaminESP2017.pdf. Złożenie zamówienia oznacza akceptacje regulaminu.